O nás

DELTA SECURITY

Našim zákazníkům přinášíme technické novinky a složitá technologická řešení uzpůsobená jejich individuálním podmínkám. Vždy se snažíme porozumět potřebám zákazníka a integrovat navržená řešení do stávající různorodé infrastruktury. Neustále a cílevědomě hledáme nové možnosti pro zlepšování a efektivně je promítáme do našich služeb. Klademe důraz na srozumitelnou komunikaci se zákazníkem a poctivý přístup ke všemu, co děláme. Na vaší bezpečnosti nám záleží.

Naším posláním jako specialistů na ochranu informačních aktiv je podporovat klienty v pokrytí tří hlavních oblastí bezpečnosti informací a informací: důvěrnosti informací, integrity dat a dostupnosti počítačových systémů.

Jsme profesionály ve svém řemeslu

Kybernetická bezpečnost

Ochrana osobních údajů

Profesionalita

Ušetříme vám čas i peníze

Proč právě my

PROFESIONALITA

Cílené kyberútoky moderní generace jsou čím dál sofistikovanější a často zaměřené na konkrétní firmu nebo osobu. Kvůli rozmanitosti a složitosti počítačových sítí, do kterých mohou útočníci proniknout, je jejich ochrana velmi náročná. Útočníci se snaží infiltrovat přímo do hlubin sítí, kde je těžké je lokalizovat nebo odstranit jejich kód. Nespoléhají se přitom pouze na tradiční počítače, ale využívají také novodobé nástroje – mobilní zařízení či sociální sítě.

Jsme pevně zavázáni k podpoře řízení projektů informační bezpečnosti, od analýzy a hodnocení bezpečnosti systémů a infrastruktur až po implementaci robustních bezpečnostních řešení, která umožňují integraci procesů, technologií a lidských zdrojů u našich klientů.

Proč právě my

ETICKÝ HACKING

Už jste slyšeli pojem etický hacking? Zdá se vám to jako oxymorón? Nevíte, co si pod tím představit?

Výstupem etického hackingu je odhalení potenciální hrozeb, analýza a vyhodnocení rizik a návrh opatření minimalizující dopad těchto hrozeb. Přestože jsou dnešní technologie na vysoké úrovni, stále existují systémy a společnosti, u nichž odhalujeme velké množství potenciálně zneužitelných zranitelností. Je skutečně velmi důležité pravidelně testovat zranitelnosti systémů společností a klást důraz na udržování a zefektivňování bezpečnostních opatření.

Etický hacking je velmi rychle rostoucí obor. Firmy si čím dál víc uvědomují svou zranitelnost vůči útokům a čím dál častěji etický hacking využívají.